www.european-institute.cz 1 Slovenka 2020 Vzdelavanie Husarova+Stanko+Sivak

FAQs

Do you want to be successful? Study at EUROPEAN INSTITUTE Prague!

All students will receive a free tablet, tickets to the Semafor Theater in Prague, or to the Aréna Theater in Bratislava, a modern online library BOOKPORT with 5,200 professional publications.

All students will be included in the draw for a weekend stay in LONDON!

Benefits:

– Kvalitní lektoři z ČR, SR a zahraničí
– Zvýšení kvalifikace pro Vaše manažery
– Zpracování přihlášek bez poplatků
– Možnost úhrady ceny za studium na splátky
– E-learning a on-line knihovna v ceně studia

Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MBA, MPA, MPH a LL.M., DBA, DPA, DrPH a LL.D.?

Uchazeč o studium programu MBA musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání v programu BBA. U doktorandských programů je zapotřebí mít ukončen 2.stupeň vysokoškolského vzdělání, či vzdělání v programu MBA. Ke studiu může být přijat i uchazeč bez vysokoškolského vzdělání, a to na základě udělení výjimky v případě prokazatelně doložené manažérské praxe.

Jak podat přihlášku?

Přihlášku naleznete na našich stránkách EUROPEAN INSTITUTE v elektronické podobě nebo v PDF formátu. Přihlášku je možné podat buď elektronicky, nebo zaslat poštou. Pokud je přihláška řádně podána a jsou k ní přiloženy potřebné dokumenty (CV, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. doklad o praxi), bude uchazeč informován o postupu a bude mu zaslané rozhodnutí o přijetí ke studiu a smlouva o studiu. Po podepsání smlouvy a uhrazení alespoň první splátky za studium bude uchazeči zpřístupněna studentská sekceBOOKPORT.

Jaká je cena za studium?

Standardní cena za studium MBA či 99.000 Kč bez DPH v ČR a 4.000 bez DPH v SR. Aktuálně jsme si však pro naše studenty připravili speciální nabídku 30% slevu do 29.02.2024 za celé studium. Školné si navíc můžete rozložit až do 6 splátek bez navýšení ceny studia. Časově omezená nabídka se vztahuje na všechny MBA, MPA, MPH a LL.M. specializace. U nových programů  DBA, DPA, DrPH a LL.D je standardní cena studia 129.000 Kč bez DPH nebo 5160 € bez DPH. Speciální nabídka 30% platí i na tyto programy. 

Proč si vybrat právě EUROPEAN INSTITUTE?

All students will receive a free tablet, tickets to the Semafor Theater in Prague, or to the Aréna Theater in Bratislava, a modern online library BOOKPORT with 5,200 professional publications.

All students will be included in the draw for a weekend stay in LONDON!

– Kvalitní lektoři z ČR, SR a zahraničí
– Zvýšení kvalifikace pro Vaše manažery
– Zpracování přihlášek bez poplatků
– Možnost úhrady ceny za studium na splátky
– On-line knihovna v ceně studia

Jako jediný institut vyučující postgraduální programy MBA, MPA, MPH a LL.M. nabízí EUROPEAN INSTITUTE jedinečný model studia založený na Oxfordském systému výuky s možností kombinace části předmětů dle vlastní volby. Některé předměty jsou shodné pro všechny účastníky daného programu a část předmětů si student vybírá individuálně. Díky tomu mají studenti možnost sestavit si výukový program z nabízených předmětů tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na obor studia a byl v souladu s vykonávanou profesí, popřípadě osobními zájmy studenta. Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society – London, (IES).

Kdy studium na EUROPEAN INSTITUTE začíná?

Ke studiu vzdělávacích programů na EUROPEAN INSTITUTE se můžete přihlásit kdykoliv během celého roku. Při online studiu není potřeba čekat na zahájení studijních programů či řešit problematiku s otevřením požadovaného výukového programu. Standardní studium začíná kvartálně (v březnu, červnu, září a prosinci). V rámci e-learningového systému a BOOKPORTu máte ihned k dispozici studijní materiály a můžete začít studovat okamžitě.

Jak dlouho studium MBA či DBA trvá?

Standardní délka studia programu MBA a DBA na EUROPEAN INSTITUTE trvá 2 semestre / 1 rok. Na žádost studenta lze z osobních i pracovních důvodů studium MBA a DBA prodloužit nebo přerušit.

Jakým způsobem studium na EUROPEAN INSTITUTE probíhá?

Studium MBA a DBA probíhá v českém jazyce (dle pobočky také v slovenském, srbském, ruském nebo anglickém jazyce) a kombinuje moderní e-learning s interaktivními přednáškami. Je rozděleno na 2 semestre a každý semestr je dále rozdělen na jednotlivé moduly. 1. Semestr i 2. semestr obsahuji po 4 moduly. Za celé studium studenti absolvují 8 modulů a 4 celodenní (víkendové) workshopy, které probíhají o víkendu (obvykle sobota). Výstupem jsou semestrální práce nebo případové studie, na závěr student vypracuje závěrečnou práci, jejíž obhajobou je studium ukončeno. Více informací v sekci o studiu MBA.

Je nutné se výuky účastnit?

Jelikož se jedná o jeden z nejvyšších stupňů manažerského vzdělání, není vyžadována 100% účast studenta na výuce. Pro úspěšné absolvování studia je potřebné absolvovat minimálně 50% přednášek. To neplatí pro online studium. Tam není “povinná docházka“. Nicméně vřele doporučujeme, aby se student výuky účastnil. Studenti mají možnost účastnit se přednášek i jiných specializacích, seminářů nebo konferencí, které EUROPEAN INSTITUTE organizuje nebo realizuje formou partnerství.  

Co je to semestrální práce?

Je to písemná práce, která dokazuje, že student obsah problematiky daného modulu pochopil a je schopen jej dále sám aplikovat do praxe. Účelem práce je především studentova vlastní argumentace, jeho pohled a názory. Za 1. semestr student vypracovává 3 seminární práce a 1 neklasifikovaný modul, to samé i za 2. semestr, na závěrípravu závěrečné práce.

Jak je studium zakončeno?

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce a její obhajobou před odbornou komisí. Student pak následně získá mezinárodní profesní titul MBA či DBA, který se uvádí za jménem.

Jaké je složení lektorského týmu na EUROPEAN INSTITUTE?

Lektorský tým EUROPEAN INSTITUTE je sestaven z těch nejlepších profesionálů v daném oboru. Jsou to odborníci z praxe i akademického prostředí z mezinárodní komunity. Různorodost lektorského týmu zajišťuje odborné pokrytí jednotlivých specializací, které si studenti v rámci svého studia volí. Studenti tak mají jistotu, že se jim v každém modulu bude věnovat specialista na danou problematiku a předá jim cenné zkušenosti, které v běžné literatuře a na akademické půdě nenajdete. Lektoři jsou po celou dobu studia studentům k dispozici.

Získám studiem MBA či DBA akademický titul?

Úspěšný absolvent dokládá ziskem titulu MBA či DBA rozšíření postgraduálního manažerského vzdělání nad rámec vysokoškolského studia. Podle stávající legislativy o vysokých školách není však v České republice titul MBA či DBA považován za titul akademický, ale za titul profesní, psaný za jménem. Zásadním benefitem studia na EUROPEAN INSTITUTE je, že jeho úspěšní absolventi obdrží k diplomu s příslušným profesním titulem i mezinárodní certifikát IES – London, který je celosvětově akceptován.

 

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

www.european-institute.cz Konference MBA Praha 2018-2