Profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT, kód 68-009-M

S platností od května 2014  pro zkoušku odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci „Detektiv koncipient“ není vyžadováno doložení zdravotní způsobilosti a ukončené středoškolské vzdělání (maturita). Pro zkoušku tedy platí, že žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má ukončené základní vzdělání.  Úplné znění platného standardu naleznete na stránkách NSK: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-314-Detektiv_koncipient/hodnotici-standard

Před účastí na zkoušce je nutné:

1. Zaslat přihlášku elektronicky na adresu info@european-institute.cz nebo poštou na adresu sídla.
2. Řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku
3. Dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky
4. Pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium dané oblasti

Cena:

  • připravný kurz od 1000 Kč bez DPH
  • zkouška od 1500 Kč bez DPH

 

Pro bližší informace kontaktujte +420 730 850 858.