Detektiv koncipient (koncese detektivní činnost)

Program akreditovaného rekvalifikačního kurzu DETEKTIV KONCIPIENT je zaměřen na rozsah znalostí, vědomostí a dovedností potřebných pro složení písemné a ústní zkoušky profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění, kterou absolvent kurzu prokáže svou odbornou způsobilost k výkonu povolání detektiv koncipient získáním „Osvědčení o profesní kvalifikaci detektiv koncipient“.

 

Pro výkon povolání detektiva koncipienta je od 1. srpna 2012 podmínkou předložení „Osvědčení o profesní kvalifikaci detektiv koncipient“ zaměstnavateli, v souladu s přílohou č. 5 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Strážný (kód 68-009-M)

 

Rozsah kurzu:

40 vyučovacích hodin (5dnů teorie,1den zkouška)

Způsob ukončení:

Absolvent obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Absolvent obdrží Osvědčení o profesní kvalifikace Detektiv koncipient, zkouška před autorizovanými osobami Ministerstva vnitra.

Cena od: 4.000 Kč bez DPH