Když se řekne Niš a jeho obyvatelé, kteří patří k jiným národům, málokoho by napadlo, že v Niši je mnoho Čechů a našli se i tací, kteří toto město zadlužili. Na jejich počest, na počest četných potomků Čechů, kteří sem přijeli poprvé, a na počest srbsko-českého přátelství pořádá Spolek srbsko-českého přátelství „Beseda“ z Niše „Dny české kultury“.

Dnes již tradiční, v pořadí již třetí „Dny české kultury“ začaly výstavou šatů „Spojování mostů“, která zahrnuje četné workshopy a další formy pro děti, pro dospělé byla uspořádána výstava staromilců, as stejně jako vystoupení Kerbera a popové zpěvačky Vlad Georgievy.

Tato manifestace nese jméno Jozefa Apela, přesněji Jovana, který si změnil jméno po přijetí pravoslavné víry. Před 141 lety přivezl do těchto oblastí, přesněji do Alekšinace, první ruční pivovar po osvobození Niše od Turků. Otevřel v roce 1884 v Niši pivovar, do kterého přenesl veškeré zařízení z Alekšinace. Byl to první parní pivovar v této oblasti. Dnes je po něm pojmenován celý region, který nese jméno „Appelovac“ a je po něm pojmenována i ulice. Jozef Apel zemřel v roce 1907 a byl pohřben na Starém hřbitově v Niši.

Tato událost zachraňuje před zapomněním dalšího Čecha, přesněji Američana českého původu. Paul Polanski strávil posledních 20 let svého života v Knez Selo. Během své kariéry se věnoval žurnalistice, překladatelství, psaní knih a básní a také humanitární činnosti. Napsal také knihu o bombardování Niše. Při jedné příležitosti řekl, že by nevyměnil Knez Selo za žádné město v Americe.

Chartu Paula Polanského i letos představí pražský profesor Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M., který sám převzal od organizátorů poděkování za podporu této akce.

Majitel EUROPEAN INSTITUTE Prague, který je z Košic, uvádí, že jeho město je partnerem Niše, což poskytuje příležitost pro ještě lepší spolupráci mezi Srbskem na jedné straně a Českou republikou a Slovenskem na straně druhé. „Slovenská a česká menšina jsou našimi partnery na Českém pivním festivalu. V Praze máme festival „Praha – srdce lidu“, kterého se účastní i srbské folklorní společnosti. Takové události jsou velmi významné,“ řekl Vladislav Stanko. Připomněl, že jejich ústav loni spolupracoval s Fakultou práva, bezpečnosti a managementu „Konstantina Velikiho“ v Niši.

Akce „Dny českého piva“ letos potrvá dva dny, během nichž bude uspořádán i „Oldtimer Fest“.

Aleksandra Barton ze Společnosti srbsko-českého přátelství „Beseda“ děkuje četným Čechům a dědicům Čechů, kteří vstoupili do jejich sdružení, a také těm, které přilákalo české umění, literatura a film.

Akce začíná  v 17 hodin propagací knihy známého českého režiséra Jana Svěráka „Kuki se vrací“. Součástí programu bude také „Veletrh zdravého růstu“ s dílničkami pro děti a také výstava retro aut a motocyklů. Na náhorní plošině nišské pevnosti se bude konat „Oldtimer Fest – Dny piva“. Na tento den je naplánováno vystoupení skupiny „Sevdah Rock Connection“ a po něm slavná skupina Kerber.

Druhý den akce zahájí „Veletrh zdravého růstu“ s workshopy pro děti, na který opět naváže výstava retro aut a motocyklů.
Večer se na pivním festivalu očekává vystoupení „Penthouse band“ a po něm Vlada Georgieva.

Tento projekt byl podpořen Sekretariátem pro kulturu a informace Města Niš prostřednictvím projektového spolufinancování mediálního obsahu v roce 2023. Názory vyjádřené v projektu nemusí nutně představovat názory orgánu, který prostředky přidělil.