BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Cílem školení je zajistit vedoucím pracovníkům potřebné znalosti k zajišťování BOZP ve firmě, podrobným výčtem povinností v oblasti BOZP a jejich právní analýzou. Dále pak působnost státního odborného dozoru ve vztahu na osoby právnické i fyzické provádějící podnikatelskou činnost v oblasti BOZP.

Přednášející  Bc. Petr Macák člen ČKDS, který má opakovanou odbornost potvrzenou certifikačním orgánem: „ Osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a koordinátora BOZP na staveništi“, se podělí s přítomnými o teoretické i praktické zkušenosti v jeho externím zajišťování BOZP, v mnoha národních i nadnárodních společnostech /ČEZ, ČEPRO,VAE, EBSTER, ELEKTROPROF, UNIMEX, MĚSTSKÝ ÚŘAD, MĚSTSKÁ POLICIE, A DALŠÍ….

Zaměstnavatelé nejvýše do 25 zaměstnanců a OSVČ si ve vlastním zájmu přinesou knihu ÚZ /úplné znění předpisů/ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Nakladatelství Sagit a.s.

Tito účastníci obdrží po ukončení přednášky a závěrečném testu k ověření získaných znalostí OSVĚDČENÍ, které jim potvrdí, že mohou dle § 9 odst. 3, písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., zajišťovat úkoly v prevenci rizik samostatně, neboť získali potřebné znalosti školením od osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.

Poznámka:

Účastníci školení si zakoupí a přinesou na školení literaturu s názvem ÚZ / úplné znění s názvem: “Bezpečnost a ochrana zdraví při práci” číslo 1028, najdete – www.bozp.sagit.cz

Cena:  1.000 Kč