Profese – Osobní strážce

Seminář je vhodný nejen pro bezpečnostní pracovníky, ale pro všechny, kteří se zajímají o to, co obnáší profese osobního strážce.

 

Teoretická část – učebna:

– Pojem osobní strážce – filozofie osobního strážce – všeobecné zásady ochrany

– Kdo může být osobní strážce – fyzické a mentální předpoklady

– Kdo je osobní strážce – bodyguard

– Právo a zákonné normy

– Zdravověda – První pomoc

– Druhy a úrovně ochrany

– Posouzení hrozby a rizik

– Osobní strážce, řidič ochránce, ochranný tým – sestavení         ochranného týmu

– Specialisté ochranného týmu

– “Detektiv ochránce” – operativa v terénu, pozorovatel, člen přípravného týmu

– Psychologie osobního strážce

– Psychologie potencionálního útočníka

– Etika a dodržování etikety společenského chování, profesionální vystupování

– Technické zázemí, vybavení osobního strážce a ochranného týmu

– Jednání s klientem, zakázka a dlouhodobost zakázky

– Příprava a plánování bezpečnostních opatření konkrétní akce

– Ceny za služby a podrážení cen v bezpečnostních službách

– Výcvik jednotlivce, ochranného týmu a specialistů ( řidič, zdravotník, pyrotechnik aj. )

Praktická část – tematická zaměstnání:

– Pohyb s chráněnou osobou – pěší přesun – formace osobních strážců

– Nastupování a vystupování z vozidla

– Základní prohlídka vozidla proti NVS (nástražný výbušný systém)

– Identifikace podezřelých předmětů

– Nácvik krytí klienta

– Cestování a přesun vozidlem bez doprovodného vozidla a s doprovodnými vozidly

– Řešení krizových situací ve vozidle

– Ochrana při specifických příležitostech – restaurace, konferenční místnost, kancelář

Cena: 2.200 Kč