„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem…“
Těmito slovy se dne 28. října podtrhla důležitost a význam další vývojové etapy nejenom srdce Evropy, ale také se pomyslně zpečetila víra v hodnoty, vize, které došly naplnění, a posvětil se důležitý krok pro nový samostatný Československý stát.

Zapsaný spolek ČSR – ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ a EUROPEAN INSTITUTE i v tomto roce ve spolupráci s našimi partnery Muzeem TGM a Společností M. R. Štefánika zorganizovali pod záštitou prezidentů ČR a SR, velvyslance SR v ČR a primátorky hl. m. Prahy tradiční OSLAVU ZALOŽENÍ SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY – 100. VÝROČÍ.

 

 

Den 28. října 1918 se pro mnohé stal důležitým mezníkem a zároveň prvopočátkem… …100. výročí doprovázely celodenní oslavy, které začaly již v ranních hodinách V. ročníkem mezinárodní konference ve Slovenském domě v Praze s názvem „Bezpečnostní a krizový management v reálném prostředí.“ Sešlo se zde mnoho oborníků a expertů na bezpečnost, právo a management, kteří přednášeli o současných tématech. Mezi přednášejícími byl Izraelský bezpečnostní expert David Bohbot a děkan partnerské fakulty managementu Prešovské university prof. Ing. Róbert Štefko, PhD. Na závěr konference vystoupil jednatel EUROPEAN INSTITUTE Ing. Vladislav Stanko MBA, LL.M.

Další součástí programu byl Pietní akt u hrobu T. G. Masaryka v Lánech. Pietní akt doprovázela hymna ČR a oblíbené písně prezidenta T. G. Masaryka. Mimo jiné občany uctili památku položením věnců na hrob za  EUROPEAN INSTITUTE – Vladislav Stanko a děkan Róbert Štefko, za spolek ČSR – ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ slovenský spisovatel Gustáv Murín a David Bohbot. Za spolek M. R. Štefánika pak slovenský herec Andrej Hryc.

V muzeu T. G. Masaryka bylo připraveno 13. šachovnic pro VIP simultánní partii s olympionikem, velmistrem a mistrem světa Sergejem Movsesianem. Porazit šampiona se pokusili například ředitelka Muzea TGM Mgr. Magdaléna Elznicová Mikesková, zástupkyně Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Ing. Sylva Škardová, děkan Róbert Štefko, herec Andrej Hryc, expert David Bohbot, publicista Jozef Gáfrik i opěrní pěvkyně Zuzana Martinkovýchová.

Utkání skončilo podle očekávání výhrou velmistra 12:1. Dvě remízy se podařilo uhrát představiteli T. G. Masaryka a Vladislavu Stankovi.

V rámci oslav se uskutečnily v Divadle Semafor hned dvě akce zároveň. Slavnostní promoce absolventů postgraduálního studia MBA a LL.M. na EUROPEAN INSTITUTE a slavnostní divadelní představení „Kdyby 1000 klarinetů“. Před představením byl předán jednatelem Vladislavem Stankem a PR manažerkou pro SR sl. Emou Smatana poukaz na studium MBA Tatiane Helegdové, která jej vyhrála v soutěži, kterou zrealizoval EUROPEAN INSTITUTE prostřednictvím mediálního domu KOŠICE:DNES. Voucher PR kampaně 2018 na romantický pobyt na zámku Hrubá skála získala Jana Hyseniová.

Slavnostní proslovy k 100. výročí pronesl Vladislav Stanko, Andrej Hryc a Jiří Suchý, který poděkoval jménem divadla za všechny, kteří v den oslav cítí vlastenectví jako přirozenou součást bytí. Státní hymnu České republiky zazpívala herečka Jitka Osička a státní hymnu Slovenské republiky opěrní pěvkyně Zuzana Martinkovýchová, čímž dodali celé akci nádhernou atmosféru.

Slavnostní punc celé oslavě dodal excelentní výkon legendární dvojice – Jiří Suchý a Jirka Molavcová.

V prostorách legendárního divadla Semafor proběhla před a po představení již osmým rokem sbírka pro projekt ČT a NROS – Pomozte dětem.

Všem, kteří přispěli srdečně děkujeme, a již se těšíme na oslavu 101. výročí vzniku ČSR.

S úctou

MgA. Jitka OSIČKA
PR Manager

GSM: +420 730 850 858
E-mail: info@european-institute.cz
www.european-institute.cz

EUROPEAN INSTITUTE
OF BUSINESS AND PUBLIC MANAGEMENT,s.r.o.
IČO: 291 43 951
Soukenická 1199/3
Prague 1, Nové Město, 110 00
Czech Republic

EUROPEAN INSTITUTE
OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION,s.r.o.
IČO: 065 78 691
Soukenická 1199/3
Prague 1, Nové Město, 110 00
Czech Republic

EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION s.r.o.
organizačná zložka Slovenská republika
IČO: 51 331 110
Kysucká cesta 8405/16C
Žilina 010 01
Slovenská republika

EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION
организациона јединица Републике Србије
Bul. M. Pupina 10i/212
11070, Beograd
Republika Srbsko