Soutěž o poukaz na studium MBA, MPA, MPH, LL.M v časopise PLAYBOY končí 20.3.2019!

Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., je vlastenec, filantrop, úspěšný podnikatel a od
prosince 2018 poslanec města Košice, který působí v ČR, SR i mimo Evropskou unii.
Je absolventem Žilinské univerzity v Žilině, fakulty speciálního inženýrství, oboru
bezpečnostní management, a dále je absolventem studia MBA a LL.M. s mezinárodním diplomem IES – London. Aktuálně je externím doktorandem na Fakultě managementu Prešovské univerzity v Prešově oboru Management (Ph.D.). Dlouhodobě sponzoruje charitativní projekty, jako například Pomozte dětem NROS, Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Krása pomoci Miss World Taťány Gregor Kuchařové, Nadaci Archa Chantal paní Chantal Poullin-Polívkové, Nadační fond TREBBIA, Miss World DEAF, Miss Folklór, dále český a slovenský šach a Mistrovství světa IPCA hendikepovaných v šachu.

Vladislav Stanko je jednatelem Evropského institutu v Praze a vedoucím organizační
složky Evropského institutu v Žiline. EUROPEAN INSTITUTE je českou vzdělávací
institucí, která má své pobočky také na Slovensku a v srbském Bělehradě. V roce
2019 se chystá expandovat na ruský trh. V EUROPEAN INSTITUTE si mohou
manažeři soukromých společností, ale i pracovníci státní správy, obohatit kariéru
postgraduálním manažerským studiem, jehož absolventi získávají tituly MBA (Master
of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MPH (Master
of Public Health) a LL.M. (Master of Laws). Svým absolventům vydává mezinárodní
certifikáty v kooperaci s certifikační autoritou IES – International Education Society
London. Více informací získáte na: www.european-institute.cz.

Soutěž o poukaz na studium
MBA, MPA, MPH, a LL.M
v hodnotě 120 000 Kč

Odpovězte co znamená
zkratka MBA?
1) Národní basketbalová liga
2) Manažerský titul – Master of Business
Administration
3) Mezinárodní bezpečnostní agentura

Odpovědi pod heslem MBA
se svou adresou zasílejte
do 20. 3. 2019
na adresu redakce:
PLAYPRESS, Říčanská 2399/3, 101 00 Praha 10
e-mail: playboy@playpress.cz

(vylosování a předání poukazu proběhne v 6/2019 při promocích v Galerii MIRO)
Více informací získáte na: www.european-institute.cz.