391529-PCODOG-695

PR Manager pro ČR a SR

Vyjádření vybraných lektorů

www.european-institute.cz dekan prof. Rober Stefko

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (Slovenská republika)

Děkan Fakulty managementu Prešovskej univerzity v Prešově
Garant programu MBA – Business Management na EUROPEAN INSTITUTE

Fakulta manažmentu má vytvořenou síť „Středisk studentské praxe, praktické přípravy a transferu výzkumu", čím umožňuje studentům intenzívní kontakt s vybranými podniky a ověření využití jejich vědomostí v praxi. Spolupráce fakulty s EUROPEAN INSTITUTE nám dává možnost propojení výzkumu a studia s manažéry z odborné praxe na mezinárodní úrovni.

gENERAL

Ing. Josef Sedlák, genmjr. v.z. (Česká republika)

Výkonný ředitel Pramacom Group, s.r.o.

Bývalý voják z povolání, Velitel společných sil AČR a Národní vojenský představitel ČR při SHAPE - NATO - Belgie. Pracuje v soukromé sféře ve společnosti Pramacom Group, s.r.o. . Společnost se podílí na projektu radiokomunikačního systému určeného pro složky IZS ČR, zabezpečení Ozbrojených sil ČR komunikačními, optickými a průzkumnými systémy, komplety systému Vojáka 21.století a C 4 ISTAR.
" Vítám aktivity European Institute v oblasti bezpečnosti ČR, zejména v současném, mnohdy vypjatém, bezpečnostním prostředí. Vážím si možnosti podělit se o své zkušenosti z oblasti fungování bezpečnostního systému ČR a z mezinárodních struktur, zejména NATO, jichž je ČR respektovanýn členem. "

www.european-institute.cz David Bohbot

David Bohbot, MBA (Izrael)

Izraelský bezpečnostní expert, odborník a instruktor bojového umění Krav Maga.

Absolvent a lektor EUROPEAN INSTITUTE v oboru Crisis and Security Management. Je oficiálním konzultantem izraelské Akademie proti terorizmu, která školí všechny elitní jednotky izraelské armády a speciální jednotky z celého světa. Je aktívní v židovské komunitě v Praze a má rabínsky titul.
Bylo mi ctí osobně poznat pána Vladislava Stanka, kolegu v bezpečnostní oblasti, který dokázal vybudovat velmi úspěšný mezinárodní institut s progresívními vzdělávacími metodami a proklientským přístupem.

20190515_234525

Dr. Juan Braun (Argentina)

Doktor filozofie MSU, mistr umění MSU, specialista v komunikaci a žurnalistice.
Profesor Harvardské univerzity a Univerzity v Michiganu (USA), univerzity v Salvadoru (Argentina).

Lektor oboru sociální a manažerské komunikace na EUROPEAN INSTITUTE v Praze.

www.european-institute.cz Katka Henekova primatorka 2

JUDr. Katarína Heneková, MBA (Slovenská republika)

Primátorka mesta Púchov

"Som rada, že som sa v roku 2018 rozhodla študovať v rámci postgraduálneho vzdelávacieho programu MBA - Business Management prostredníctvom EUROPEAN INSTITUTE PRAGUE, pretože toto štúdium mi ukázalo v živote nové možnosti, ktoré som využila a stále využívam vo svojom živote. Hoci mám právnické vzdelanie, rozhodla som sa pre busineess management, a to z dôvodu, že ide o ďalšiu pre mňa nie moc známu oblasť, ktorá mi však otvorila ďalšie možnosti v živote, zvýšila kvalifikáciu a v neposlednom rade mi práve absolvovanie tohto štúdia veľmi pomohlo pri predvolebnej kampani do komunálnych volieb 2018, v rámci ktorej kampane som aplikovala aj poznatky nadobudnuté na prednáškach lektorov v rámci EUROPEAN INSTITUTE PRAGUE. Ďakujem a prajem veľa úspechov a spokojných a vzdelaniuchtivych záujemcov o štúdium.

Kmec

plk. Mgr. Bc. Lukáš Kmec, MBA (Česká republika)

rada – vedoucí Oddělení přípravy a řízení jednotek ZÚ HZS ČR
je jedním z lektorů EUROPEAN INSTITUTE v Praze.

Vystudoval Lékařskou fakultu Ostravské univerzity na katedře urgentní medicíny a forenzních věd. Později studoval na Cevro Institutu v Praze obor Bezpečnostní studia a je také úspěšným absolventem manažerského postgraduálního programu MBA v oblasti Krizového managementu na EUROPEAN INSTITUTE.
Nyní pracuje na pozici vedoucího oddělení přípravy a řízení jednotek u Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Přednáší v několika různých institucích, odborných i specializačních kurzech. V minulosti sloužil několik let u 4. brigády rychlého nasazení AČR, konkrétně u výsadkového praporu v Chrudimi, se kterým se účastnil mise KFOR v Kosovu.
Oceňuji profesionální přístup vedení i týmu EUROPEAN INSTITUTE, i proto jsem se po absolvovaní programu MBA – Crisis Management rozhodl přijat nabídku ke spolupráci v oblasti lektorské činnosti.

Doc. Kubíková fotka

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
(Slovensko a Česká republika)

Garant programu MPH – Management of Public Health na EUROPEAN INSTITUTE
– Prednostka Anatomického ústavu LFUK
– Študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a pre kvalitu a modernizáciu štúdia v slovenskom jazyku v študijnom odbore všeobecné lekárstvo

Všetky nadobudnuté zručnosti a skúsenosti by rada odovzdala cez Európsky Institút a jeho aktivity kolegom, ktorí majú záujem byť úspešnými manažérmi vo svojom odbore.

DSC_1896 (2)

plk. v.v., JUDr. RNDr. Vlastislav Man, MBA (Česká republika)

Do roku 2011 příslušník Policie České republiky povolaný k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra (v oblasti resortního školství). Externí učitel na řadě vysokých škol, vedoucí i oponent několika stovek bakalářských i diplomových prací. Autor a spoluautor téměř 100 publikací a konferenčních příspěvků z různých právních problematik (včetně korupce, terorismu, zajišťování bezpečnosti České republiky a didaktika právních disciplín ad.)

Jako absolvent postgraduálního studia programu MBA - Crisis a Security Management na EUROPEAN INSTITUTE oceňuji profesionální přístup generálního ředitele pana Vladislava Stanka, který dokázal vybudovat velmi úspěšný mezinárodní institut s progresívními vzdělávacími metodami a špičkovým týmem lektorů z praxe i akademické půdy.
"EUROPEAN INSTITUTE mi jako lektorovi umožnil odevzdávat letité zkušenosti úspěšným odborníkům z praxe i z veřejného sektoru."

www.european-institute.cz Radovan Bacik

doc. PhDr. Radovan Bačík PhD., MBA, LL.M. (Slovenská republika)

vedouci Katedry marketingu a mezinárodního obchodu FM PU
člen Správní rady PU v Prešově a jednatel eXclusive marketing s.r.o.

Jsem velice rád, že mimo akademické půdy, můžu odevzdávat své znalosti z oblasti marketingu, ale i samotné podnikatelské činnosti, právě kolegům, kteří jsou přínosem a obohacením i pro mne samého. EUROPEAN INSTITUTE vnímám jako moderní a progresívní instituci skládající se z odborníků ve svém oboru.

Anička - foto

JUDr. Anna Burdová, PhD. (Slovenská republika)

Garant programu LL.M. – Master of Laws na EUROPEAN INSTITUTE

Působí jako asistenka na Katedře manažmentu Univerzity v Prešově, v oddělení práva a zabezpečuje výučbu předmětu základy práva. Během své právní praxe na různých vedoucích postech v rámci samosprávy, vykonávala práci jako externí pedagog na výučbu předmětů s právním zaměřením a sociálním zabezpečením na Filozofické fakultě UPJ3, Katedře sociálních prací v Košicích a Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě 

36b85edd5bcaabd00e9dbb392df534d7.640x360

JUDr. Ing. Denisa Maková, PhD. (Slovenská republika)

Lektorka EUROPEAN INSTITUTE
Absolventa ekonómie a práva, v rámci ktorého absolvovala aj
doktorandské štúdium so zameraním na právnu úpravu poistenia a poisťovníctva.

V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka a zároveň prednáša právo na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
,,Mojou snahou je spájať teóriu s praxou a teda efektívne využívať poznatky získané vedeckým výskumom s poznatkami z aplikačnej praxe. O to viac si cením možnosť prednášať na EUROPEAN INSTITUTE, kde sa vedomosti odovzdávajú skúseným a cieľavedomým ľuďom, ktorí nás rovnako môžu obohatiť o svoje skúsenosti."