Profesní kvalifikace STRÁŽNÝ, kód 68-008-E

Podle současné právní úpravy musí všichni pracovníci v oboru „ostraha majetku a osob“ zařazení do výkonu služby a držitelé koncesních listin splňovat požadavky odborné způsobilosti. Pro většinu pracovníků to znamená vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro PK Strážný.

Před účastí na zkoušce je nutné:

1. Zaslat přihlášku elektronicky na adresu info@european-institute.cz nebo poštou na adresu sídla.
2. Řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku
3. Dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky
4. Pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium dané oblasti

Cena:

  • připravný kurz od 500 Kč bez DPH
  • zkouška od 800 Kč bez DPH

Plánované termíny zkoušek:

Zkoušky se realizují každý čtvrtek ve 14hod.

Pro bližší informace kontaktujte +420 730 850 858.