MANAGEMENT

Bc. Ing. Vladislav STANKO, DPA, MBA, LL.M.

Managing Director for EU, Serbia & Russia
Vedúci organizačnej zložky SR
Zakladatel EUROPEAN INSTITUTE Prague
E-mail: stanko@european-institute.cz

GRÉMIUM

DSC_1896 (2)

plk. v.v, JUDr. RNDr. Vlastislav Man, MBA

Garant programu MPA – Security Management na EUROPEAN INSTITUTE
Bývalý příslušník Policie ČR povolaný k plnění úkolů v oblasti resortního školství v Ministerstvu vnitra ČR
E-mail: info@european-institute.cz

moje foto 1

Dr.h.c. Doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M.

Garant programu MBA – Security Management na EUROPEAN INSTITUTE
CEO ve společnosti EUROPEAN REAL SOLUTIONS (SK), s.r.o.
E-mail: info@european-institute.cz

gENERAL

Ing. Josef Sedlák, genmjr. v.z.

Garant programu MBA – Crisis Management na EUROPEAN INSTITUTE
Výkonný ředitel Pramacom Group, s.r.o.
E-mail: info@european-institute.cz

www.european-institute.cz dekan prof. Rober Stefko

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.

Garant programu MBA – Business Management na EUROPEAN INSTITUTE
Head of Scientific Affairs
Děkan Fakulty managementu Prešovskej univerzity v Prešově
E-mail: info@european-institute.cz

Kmec

plk. Mgr. Bc. Lukáš Kmec, MBA

Garant programu MBA – Crisis Management na EUROPEAN INSTITUTE
zástupce ředitele Střední odborné školy požární a Vyšší odborné školy požární ochrany
E-mail: info@european-institute.cz

www.european-institute.cz David Bohbot

David Bohbot, MBA

Garant programu MBA – International Relations and
European Studies na EUROPEAN INSTITUTE

Izraelský bezpečnostní expert
Lektor EUROPEAN INSTITUTE v oboru Crisis and Security Management.
E-mail: info@european-institute.cz

Anička - foto

JUDr. Anna Burdová, PhD.

Garant programu LL.M. – Commercial Law na EUROPEAN INSTITUTE
Působí na Katedře manažmentu Prešovské Univerzity v Prešově, v oddělení práva
Lektorka předmětu Základy práva.
E-mail: info@european-institute.cz

Doc. Kubíková fotka

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

Garant programu MPH – Management of Public Health na EUROPEAN INSTITUTE
– Prednostka Anatomického ústavu LFUK
– Študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a pre kvalitu a modernizáciu štúdia v slovenskom jazyku v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
– Slovenka roka 2013 v kategórií zdravotníctvo a absolútna Slovenka roka 2013
E-mail: info@european-institute.cz

391529-PCODOG-695

PR Manager pro ČR a SR
GSM: +420 730 850 858
E-mail: pr@european-institute.cz

WhatsApp Image 2022-12-31 at 03.23.17

Ing. Hana SEM KALINOVÁ, DPA, MBA

Head of the Study Department (CZ)
GSM:  +420 730 850 858
E-mail: studijni@european-institute.cz

Screenshot_20221228_134221_Background Eraser - Remove BG

Mgr. Iryna MECHYNSKA

Head of the Study Department (SVK)
GSM:  +421 948 850 858
E-mailstudijne@european-institute.cz

20220303_155900 (1)

dipl.prof. Katarina KALMAR

Head of the Study Department (SRB)
GSM: +381 69765858
E-mail: studentski@european-institute.cz

Република Србија

WhatsApp Image 2021-10-11 at 07.03.36

Ing. Valentina NOVIKOVA

Head of the Study Department (RUS)
GSM: +7 929 1122 858
E-mail: education@european-institute.cz

Российская Федерация