MANAGEMENT

www.vladislav-stanko.cz

Ing. Vladislav STANKO, MBA, LL.M.

Managing Director for EU, Serbia & Russia
Vedúci organizačnej zložky SR
E-mail: stanko@european-institute.cz

GRÉMIUM

gENERAL

Ing. Josef Sedlák, genmjr. v.z.

Garant programu MBA – Security Management na EUROPEAN INSTITUTE
Výkonný ředitel Pramacom Group, s.r.o.
E-mail: info@european-institute.cz

www.european-institute.cz dekan prof. Rober Stefko

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.

Head of Scientific Affairs
Garant programu MBA – Business Management na EUROPEAN INSTITUTE
Děkan Fakulty managementu Prešovskej univerzity v Prešově
E-mail: info@european-institute.cz

Lektor plk. Lukas Kmec - uniforma

plk. Mgr. Bc. Lukáš Kmec, MBA

Garant programu MBA – Crisis Management na EUROPEAN INSTITUTE
rada – vedoucí Oddělení přípravy a řízení jednotek ZÚ HZS ČR
E-mail: info@european-institute.cz

DSCN0115

PhDr. Ing. Juraj Zábojník, Ph.D.

Head of International Affairs
Garant programu MBA – International Relations and
European Studies na EUROPEAN INSTITUTE

Kandidát na prezidenta SR a exředitel Úřadu ochrany ústavních činitelů a diplomatických misí (plukovník v.z.).
E-mail: info@european-institute.cz

Lektor JUDr. Lubos Mahdon

JUDr. Ing. Luboš Mahdoň PhD., LL.M.

Garant programu LL.M. – Commercial Law na EUROPEAN INSTITUTE
Evroadvokát pro ČR, SR a partner ve společnosti advokátů V4 JURISTIC group, s.r.o., působící v  Praze, Brně, Bratislavě a v Žilině.
E-mail: info@european-institute.cz

Doc. Kubíková fotka

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

Garant programu MPH – Management of Public Health na EUROPEAN INSTITUTE
– Prednostka Anatomického ústavu LFUK
– Študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a pre kvalitu a modernizáciu štúdia v slovenskom jazyku v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
– Slovenka roka 2013 v kategórií zdravotníctvo a absolútna Slovenka roka 2013
E-mail: info@european-institute.cz

kokorudova business 1

Ing. Júlia KOKORUĎOVÁ

PR Manager
GSM: +421948851858
E-mail: pr@european-institute.cz

391529-PCODOG-695

Ing. Hana Sem Kalinová

Head of the Study Department (CZ)
GSM: +420 730 850 858
E-mail: studijni@european-institute.cz

EUI_profil

PhDr. Jakub Horváth, MBA

Head of the Study Department (SVK)
GSM:  +421 948 850 858
E-mail: studijne@european-institute.cz

Snímka obrazovky 2019-08-23 o 11.38.37

Мартин Марек

Head of the Study Department (SRB)
GSM: +381 63 7848435
E-mail: info@european-institute.cz

Република Србија

391529-PCODOG-695

Мария Соколова

Head of the Study Department (RUS)
GSM:
E-mail: info@european-institute.cz

Российская Федерация