MANAGEMENT

Bc. Ing. Vladislav STANKO, DPA, MBA, LL.M.

Managing Director for EU, Serbia
Vedúci organizačnej zložky SR
Zakladatel EUROPEAN INSTITUTE Prague
E-mail: stanko@european-institute.cz

GRÉMIUM

Hrncir_portret

PhDr. Ing. Mgr. Ja Hrnčíř, MBA, LL.M.

Garant programu MPA – Public Administration and Self-goverment of Regios, Towns and Municipalities na EUROPEAN INSTITUTE
Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
E-mail: info@european-institute.cz

Doc. Kubíková fotka

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

Garant programu MPH – Management of Public Health na EUROPEAN INSTITUTE
– Prednostka Anatomického ústavu LFUK
– Študijná prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a pre kvalitu a modernizáciu štúdia v slovenskom jazyku v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
– Slovenka roka 2013 v kategórií zdravotníctvo a absolútna Slovenka roka 2013
E-mail: info@european-institute.cz

DSC_1896 (2)

plk. v.v, JUDr. RNDr. Vlastislav Man, MBA

Garant programu MPA – Security Management na EUROPEAN INSTITUTE
Bývalý příslušník Policie ČR povolaný k plnění úkolů v oblasti resortního školství v Ministerstvu vnitra ČR
E-mail: info@european-institute.cz

WhatsApp Image 2023-11-23 at 13.52.15

Ing. Ladislav Takáč, PhD., LL.M., MPA, DBA

Garant programu MPA a DPA  – Public Administration and Self-goverment of Regios, Towns and Municipalities na EUROPEAN INSTITUTE
Lektor EUROPEAN INSTITUTE, vysokoškolský učitel a odborník na samosprávu
E-mail: info@european-institute.cz

gENERAL

Ing. Josef Sedlák, genmjr. v.z.

Garant programu MBA – Crisis Management na EUROPEAN INSTITUTE
Výkonný ředitel Pramacom Group, s.r.o.
E-mail: info@european-institute.cz

moje foto 1

Dr.h.c. Doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD., MBA, LL.M.

Garant programu MBA – Security Management na EUROPEAN INSTITUTE
CEO ve společnosti EUROPEAN REAL SOLUTIONS (SK), s.r.o.
E-mail: info@european-institute.cz

Kmec

plk. Mgr. Bc. Lukáš Kmec, MBA

Garant programu MBA – Crisis Management na EUROPEAN INSTITUTE
zástupce ředitele Střední odborné školy požární a Vyšší odborné školy požární ochrany
E-mail: info@european-institute.cz

www.european-institute.cz David Bohbot

David Bohbot, MBA

Garant programu MBA – International Relations and
European Studies na EUROPEAN INSTITUTE

Izraelský bezpečnostní expert
Lektor EUROPEAN INSTITUTE v oboru Crisis and Security Management.
E-mail: info@european-institute.cz

20190515_234525

Dr. Juan Braun

Garant programu  – na EUROPEAN INSTITUTE
Profesor Harvardské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze
E-mail: info@european-institute.cz

www.european-institute.cz dekan prof. Rober Stefko

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.

Garant programu MBA – Business Management na EUROPEAN INSTITUTE
Head of Scientific Affairs
Děkan Fakulty managementu Prešovskej univerzity v Prešově
E-mail: info@european-institute.cz

Vackova

Monika VACKOVÁ

Head of the Study Department (CZ)
GSM:  +420 730 850 858
E-mail: studijni@european-institute.cz

WhatsApp Image 2024-01-29 at 15.43.50

Mgr. Tomáš SUŠKO

Head of the Study Department (SVK)
GSM:  +421 948 850 858
E-mailstudijne@european-institute.cz

6

Aleksandra BARTON

Head of the Study Department (SRB + Balkans)
GSM: +381 69765858
E-mail: studentski@european-institute.cz

391529-PCODOG-695

M.D. Marianna BABILIA, MPH, DrPH

Head of the Study Department (Eastern Europe and Commonwealth of Idependent States)
E-mail: education@european-institute.cz

391529-PCODOG-695

Ing. Jiří Láryš, MBA

Business Manager pro ČR
GSM: +420 730 850 858
E-mail: business@european-institute.cz

432DE081-18BA-4343-9918-D93A76EBB901 (1)

Mgr. Adriana HÁJKOVÁ

Business Manager pr SR
GSM: +421 948 850 858
E-mail: business@european-institute.cz