Připravujeme:

 

Zkouška NSK: Lektor dalšího vzdělávání

Absolvujte u nás akreditovanou zkoušku podle pravidel Národní soustavy kvalifikací – Lektor dalšího vzdělávání.

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání o 7. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

Zkouška probíhá podle pravidel stanovených Národní soustavou kvalifikací. Úspěšní absolventi získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T).

Zkouška je také součástí rekvalifikačního kurzu Lektor dalšího vzdělávání, který je touto zkouškou zakončen.

 

Průběh zkoušky

Zkouška trvá 2 hodiny na jednoho účastníka.

Součástí zkoušky je:

  • Ukázková hodina na určité téma
  • Kurikulum: vzdělávací program kurzu
  • Minutový scénář ukázkové hodiny
  • Kritéria hodnocení, evaluační nástroj vzdělávacího cíle

Zkouška je vykonávána před komisí.

Cena zkoušky je 2.900 Kč.

 

Pro absolventy našeho kurzu Pedagogické minimum pro lektory je cena kvalifikační zkoušky 1.900 Kč.

Poplatek za zkoušku si podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání můžete odečíst od základu daně.

Účastníci rekvalifikačního kurzu Lektor dalšího vzdělávání mají zkoušku v ceně kurzu.