Jednatel EUROPEAN INSTITUTE p. Ing, Vladislav Stanko, MBA, a slovenský olympionik Mgr. Jozef Lohyňa se 18. března zúčastnili premiéry inscenace Dubček v Divadle Aréna v Bratislavě. Při této příležitosti srdečně popřáli významnému prešovskému rodákovi p. Juraji Kukurovi k narozeninám.

Oslavenec Juraj Kukura a Vladislav Stanko

Ke gratulantům se připojili i další významní hosté a přátele Maestra Kukury. Inscenácia Dubček cez generačnú výpoveď mladých hercov pripomína Alexandra Dubčeka, kontroverznú osobnosť česko-slovenských dejín a predstaviteľa socializmu s ľudskou tvárou. Ide už o štvrtú hru z takzvaného Občianskeho cyklu Divadla Aréna, ktorá chce podľa divadla „vyprovokovať historickú sebareflexiu a vyvolať spoločenskú diskusiu“. Riaditeľ divadla Aréna Juraj Kukura však hovorí, že v prípade predstavenia #dubček nejde o politické, ale generačné divadlo.

Premiéra incenace Dubček v divadle Aréna v Bratislave

Inscenácia sa podľa scénaristu Klimáčka dotýka aj aktuálnej politickej situácie na Slovensku. „Tento rozmer do nej vniesli sami herci, z logických dôvodov nemohol byť už v jeden a pol roka vopred napísanom scenári,“ vysvetľuje. „Inscenáciu sme začali pripravovať v januárovom tichu, odvtedy sa situácia v našej krajine podstatne zmenila,“ dopĺňajú dramaturgovia Martin Kubran a Saša Sarvašová. Aktuálnosť hre dodávajú najmä osobné výpovede hercov – Mateja Marušina, Matúša Kvietika, Juraja Baču, Mariána Chalányho a Alexandry Palatínusovej. Tie sa podľa Baču, ktorý hrá Gustáva Husáka, môžu trochu meniť, aby reagovali na momentálny stav spoločnosti. „A to je aj poslaním divadla – reagovať,“ povedal.

Zdroj:
divadloarena.sk
bratislava.dnes24.sk