Akreditovaný kurz Lektor

 

V tomto rekvalifikačním kurzu získáte potřebné pedagogické a prezentační dovednosti, seznámíte se s moderními vyučovacími metodami a naučíte se používat hravou a zábavnou formu výuky. Absolventi rekvalifikace budou umět vytvářet výukové materiály a vyhodnocovat testy. Součástí rekvalifikačního kurzu je výuka počítačového programu PowerPoint. Naši profesionální lektoři z Vás udělají také profesionály!

 

Kurz probíhá podle kvalifikačního standardu Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T).

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání umožňuje absolventům najít uplatnění jako lektor(ka) kurzů a školení pro dospělé.

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání (kód 75-001-T)  je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací.

Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené středoškolské vzdělání a základní znalost práce na PC (program MS Office Word a Internet).

 

Kurz účastníky připraví na zkoušku z profesní kvalifikace “Lektor dalšího vzdělávání” dle zákona č. 179/2006 Sb. Kurz probíhá v souladu s platným kvalifikačním standardem.  Naše společnost je autorizovanou osobou pro zkoušky z profesní kvalifikace “Lektor dalšího vzdělávání” dle Národní soustavy kvalifikací.

Obsah rekvalifikace Lektor dalšího vzdělávání:

  • psychologické minimum pro lektory
  • zdokonalení dovedností v oblasti verbální a neverbální komunikace
  • získání teoretických pedagogických dovedností
  • praktické využití osvojených pedagogických znalostí v průběhu kurzu
  • znalost a použití moderních a interaktivních metod výuky
  • využívání didaktických zásad při výuce
  • rozvoj prezentačních dovedností
  • vytváření prezentací v programu MS Office PowerPoint
  • pedagogická diagnostika

Více o rekvalifikačních kurzech a jejich pořádání se můžete dočíst na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde: www.msmt.cz.

 

Délka kurzu

Kurz v celkovém rozsahu 120 výukových hodin.

 

Cena: 13.900 Kč

V ceně kurzu je zahrnuta zkouška dle Národní soustavy kvalifikací, výuková skripta a také teplé i studené nápoje během kurzu.

Akreditovaný rekvalifikační kurz může zájemcům a uchazečům o zaměstnání proplatit Úřad práce České republiky jako tzv. Zvolenou rekvalifikaci. Více o možnostech proplácení se můžete dozvědět zde: portal.mpsv.cz.