Strážný (koncese ostraha majetku a osob)

Akreditovaný kurz a rekvalifikace

Tento rekvalifikační kurz, má za cíl absolventa připravit na zkoušky odborné způsobilosti k získání profesní kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku (strážný). Po ukončení kurzu a složení profesní zkoušky bude mít absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Strážný (kód 68-008-E)

(Zákon č. 179/2006 Sb.o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).

 

Rozsah kurzu:

40 vyučovacích hodin (5dnů teorie,1den zkouška)

Způsob ukončení:

Absolvent obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Absolvent obdrží Osvědčení o profesní kvalifikace  Strážný, zkouška před autorizovanými osobami Ministerstva vnitra.

Cena od: 4.000 Kč bez DPH