EUROPEAN INSTITUTE se zúčastnil první výroční konference Nadačního fondu Aktivní Česko, která byla hostěna Senátem České republiky dne 15.05.2024

Program konference byl rozdělen do pěti bloků věnovaných podporám pohybových aktivit a příkladům dobré praxe z Česka i zahraničí. Výstupem z konference je společná výzva Call to Action, upozorňuje na pohyb jako prevenci a jeho význam pro psychické a fyzické zdraví člověka.

Konferenci zahájili Jiří Růžička, senátor a předseda výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu, poslankyně Michaela Šebelová a Dita Charanzová, místopředsedkyně Evropského parlamentu. Zdůraznila význam pohybu i pro mentální zdraví naší populace: „Čtyřicet procent mladistvých má v Česku problémy s duševním zdravím a více pohybu je jednou z cest, jak toto číslo snížit.“

Jana Havrdová, předsedkyně Nadačního fondu Aktivní ČESKO a viceprezidentka Hospodářské komory, mluvila o tom, že Aktivní Česko je unikátní platforma podporovatelů pravidelné pohybové aktivity napříč celou společností. „Pokud chceme opravdu více aktivních lidí pro zdravější Česko, musíme spojit síly mezi sektory pohybových aktivit, zdravotnictví, školství, zaměstnavatelů, municipalit a dalších klíčových hráčů ve společnosti. Taková změna bude mít zásadní přínos nejen pro fyzické a duševní zdraví každého z nás, ale také se odrazí v úsporách na zdravotní péči státu,“ dodala Jana Havrdová.

Aktivní životní styl v zákoně u nás i v zahraničí

V rámci prvního bloku promluvila Zsofia Pusztai, vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace ČR, o způsobech zlepšení zdraví. Andreas Paulsen z EuropeActive zmínil, že pravidelná pohybová aktivita je zakotvena v právu, strategiích a doporučeních EU. O připravovaném zákonu o sportu informoval František Horák, místopředseda Národní sportovní agentury. Ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková zdůraznila, že až 80 % nemocí by se dalo předejít aktivním životním stylem, také představila novou Meziresortní pracovní skupinu pro rozvoj pohybových aktivit jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR.

Součástí i krátká přednáška na téma zdanění slazených nápojů: „Tekuté kalorie přispívají k riziku chronických onemocnění jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka, rakovina …,“ zdůraznila Eliška Selinger z Univerzity Karlovy. “Pojďme se sladit k tomu, jak nesladit”, doplnila téma zdanění slazených nápojů návrhem systémového řešení poslankyně Renata Zajíčková.

Pohyb jako nedílná součást péče o zdraví

Senátor a významný český kardiochirurg Jan Pirk v druhém bloku zmínil blahodárný vliv pohybu na redukci stresu a doporučil aerobní cvičení v délce alespoň 30 minut 5x týdně a 2x týdně posilovat.  „Pravidelný pohyb výrazně prodlužuje – o cca 10–20 let – aktivní část života,“ dodal.

O pozitivním vlivu pohybu na kardiovaskulární systém promluvil Michal Vrablík z České asociace preventivní kardiologie ČKS: „Na srdeční choroby zemře 45 % z nás a velký podíl na tom má nízké množství pohybové aktivity. Zároveň člověk, který se hýbe, má zhruba o 40% nižší riziko rozvoje cukrovky. Pohyb léky nenahradí, ale společně mají výborný synergický efekt.“

Aleš Kroužecký z Ústavu ústavy sportovní medicíny a aktivního zdraví, zmínil, to, že pohyb je takřka zázračný lék na zhubnutí a lepší fyzickou i psychickou kondici. Blok uzavřela Veronika Všetíčková z European Liver Patients´ Association, mluvila o tom, že pohyb je klíčovou aktivitou i pro pacienty s jaterním onemocněním.

Multisektorový přístup k podpoře pohybových aktivit 

Na konferenci se probírala řada otázek, ohledně multisektorového zapojení a vhodné strategie k navýšení množství pohybových aktivit napříč populací. Aleš Vlk z Fakulty tělesné výchovy a sportu zdůraznil, že to vyžaduje spolupráci mezi jednotlivými resorty včetně veřejného, neziskového i soukromého. Účastníci se seznámili ústy Ondřeje Lípy a Antonína Baráka z projektu Trenéři ve škole, že tělocvik, podpořený spoluprací trenérů a učitelů, může děti nejen bavit, ale usnadní i práci učitelů.

Frederica Alberti z Wellness Valley sdílela tipy z více než 20 let zkušeností z podpory pohybových aktivit v regionu Emilia-Romagna. Následně převzala slovo Michaela Veselá manažerka CSR z CS Basketballu, která představila nejen velmi emotivní spot Bez faulu, ale obecně také CSR v oblasti sportu. Pavla Mendlová z České spořitelny, prozradila, jak o fyzické zdraví i duševní pohodu pečují právě ve „Spořce“.

Aktivní září 2024

Organizátoři konference také upozornili na druhý ročník celostátní kampaně Aktivní září 2024, slavnostní zahájení bude na začátku září ve Valdštejnské zahradě v Praze pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Zástupkyně Veronika Zemanová z Českého olympijského výboru pozvala na Evropský týden sportu a Klára Benešová z České komory fitness nalákala na #BEACTIVE DAY – Dny otevřených dveří sportovišť. S programem akce seznámila přítomné Jitka Literová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, která pozvala na aktivní a sportovní aktivity do Kladna, a Jindřiška Romba, místostarostka z Dobříše, představila jejich lokální projekt.

Ocenění nadačního fondu Aktivní ČESKO za významný počin roku získala na konferenci Meziresortní pracovní skupina pro rozvoj pohybových aktivit jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR. Dalšími oceněnými jsou iniciativy ke zvýšení pohybových aktivit ve školách, které převzali Ondřej Andrys, státní tajemník MŠMT a Karel Kovář, náměstek České školní inspekce. Aktivní škola by tak měla zahrnovat pohybové aktivity nejen v rámci hodin tělesné výchovy, ale i ve formě aktivních přestávek, aktivní mobility i zařazení pohybových aktivit do výuky ostatních předmětů. V rámci konference se také podepsalo memorandum o spolupráci mezi Nadačním fondem Aktivní Česko a Národní sítí Zdravých měst ČR.

 

zdroje:

www.european-institute.cz

www.aktivnicesko.cz