Kvalitné celoživotné vzdelávanie je cesta k úspěchu

 

Rozhovor majitele EUROPEAN INSTITUTE Prague a poslance města Košic, Bc. Ing. Vladislava Stanka, DPA, MBA, LL.M. v časopise Slovenka o celoživotním vzdělávání.


Zdroj:

https://zenskyweb.sk/vydanie-casopisu/49042-slovenka-122021